113-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:услуге заступања КЦВ-а пред судовима – адвокатске услуге

ВРСТА ПОСТУПКА:јавна набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 113-15-M

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (2)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN