Месец: јун 2016.

ЈН 169-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 169-16-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка потрошног материјала за апарат за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг за потребе клинике за неурохирургију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 169-16-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација

162-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:162-16-O – сервисирање медицинске опреме произвођача „Erbe Elektomedizin“ Gmbh, „Tekno-Medical Optik Chirurgie“ Gmbh, „Fujinon“, „Cheiron“ a.s., „E.M.S Electro Medical Systems“, „Technix“ s.p.a., „M.M.S. Medical Measurement Systems“ и „Maquet“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА

163-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:163-16-M – адитив за мазут – бикозин, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 163-16-O odluka o obustavi 163-16-M OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA –

ЈН 161-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 161-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вокалних протеза за потребе КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 161-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 161-16-O Odluka o dodeli ugovora 161-16-O Обавештење о закљученом уговору ЈН

ЈН 149-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 149-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 149-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 149-16-O Odluka o dodeli ugovora 149-16-O Обавештење о закљученом

158-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:158-16-O – нова РТГ цев за CT skener Somation Sensation 64, за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA -158-16-O IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE -158-16-O -1 dodatno

122-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:122-16-O- Услуга оштрења хируршких инструмената и алата и гравирање натписних плочица, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 122-16-O odluka o obustavi postupka 122-16-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ЈН 104-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 104-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка опреме за хистероскопију и лапараскопију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 104-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 104-16-O Odluka

ЈН 157-16-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 157-16-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка алергена за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 157-16-M ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 157-16-M Dodatno pojašnjenje br. 1 JN 157-16-M

142-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:142-16-O – Сервис, одржавање и поправка чилера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE konkursna dokumentacija 142-16-O odluka o dodeli 142-16-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top