Месец: новембар 2016.

228-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:228-16-O – Сервис и одржавање апарата за анестезију, произвођача „Medec Benelux NV“,Белгија, за потребе Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija-228-16-%d0%be odluka-o-dodeli-228-16-o obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-228-16-%d0%be

ЈН 237-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 237-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 237-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна докуемнтација за ЈН 237-16-О Додатно-појашњење-бр.-1-за-ЈН-237-16-O  odluka-o-dodeli-ugovora-jn-237-16-o Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-237-16-О-п.4 Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-237-16-О-п.2 Обавештење о

JН 235-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 235-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка 15 парцијалних ендопротезa кука типа Austin-Moore за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 235-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација ЈН 235-16-О

232-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:232-16-M – набавка адитива за мазут – бикозин ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija odluka-o-dodeli-232-16-m obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

208-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:208-16-O – Набавка здравствених образаца ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija dodatno-pojasnjenje-1 dodatno-pojasnjenje-2 prva-izmena-konkursne-dokumentacije odluka-o-zakljucenju-okvirnog-sporazuma-208-16-o obavestenje-o-zakljucenom-okvirnom-sporazumu OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OS OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OS

223-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:223-16-M – сервисирање БМС (систем управљања и одржавања зграда) Ургентног центра Клиничког центра Војводине и Total Observera-a ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija dodatno-pojasnjenje odluka-o-dodeli-223-16-m obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Претходно обавештење

  Претходно обавештење за набавку медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: prethodno-obavestenje-za-medicinsku-opremu

ЈН 231-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 231-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка остале медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 231-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 231-16-О odluka-o-dodeli-ugovora-231-16-o Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.2 Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.5. Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.10 Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.1. Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.8 Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.11 Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.12

Top