Месец: април 2019.

94-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 94-19-O – Извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта  Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекта број 50 – III фаза ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1

82-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 82-19-O – Поправка машица са кљуном и без кљуна ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

83-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 83-19-O Сервис и поправка видеоларингоскопа Ургентног центра – Операционе сале  ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 108-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 108-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 108-19-О Одлука о додели уговора за ЈН 108-19-О Обавештење о

38-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 38-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE

102-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 102-19-O – Сервис и одржавање магнетне резонанце “SIGNA 1,5T HDxT“ произвођача “GE Healthcare“ и припадајућих радних станица ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

61-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 61-19-O – Осигурање имовине и запослених у Клиничком центру Војводине за период од годину дана. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

106-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 106-19-O – Извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE

JН 80-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 80-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 80-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:

54-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 54-19-M – Текуће одржавање зеленила у кругу Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top