Месец: јун 2019.

157-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 157-19-O – Набавка филтера за системе климатизације. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

134-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 134-19-O – Сервис и одржавање медицинских апарата – инкубатора произвођача „Labotect GmbH“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

161-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 161-19-M – Месечни преглед и одржавање лифтова у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

143-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 143-19-M Набавка комплета за санацију у случају просипања опасног отпада за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Oduka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ЈН 162-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 162-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка моторног система за операциону салу за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију у Ургентном центру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА: Позив за подношење понуда

Претходно обавештење – 2019 Мобилна телефонија

Prethodno obaveštenje – Mobilna telefonija

ЈН 153-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 153-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованoг лека ван Листе лекова – okrelizumab за потребе Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 153-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 153-19-O

ЈН 147-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 147-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме IV за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 147-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација поступка ЈН 147-19-О Одлука о додели уговора

JН 150-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 150-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка шавног материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 150-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 150-19-O Додатно појашњење бр. 1 за

ЈН 151-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 151-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 151-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 151-19-O

Top