ЈН 151-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 151-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 151-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 151-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 151-19-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 151-19-О и обустави поступка за п. 7

Обавештење о обустави за партију 7 ЈН 151-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 151-19-O, п.9