ЈН 40-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 40-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка радиоактивних изотопа и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 40-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Кoнкурсна документација за ЈН 40-16-О

Odluka o obustavi postupka 40-16-O

Обавештење о обустави ЈН 40-16-О