JN 44-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 44-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка завојног материјала за потребе клиника Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 44-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 44-16-O

Додатно појашњење за ЈН 44-16-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 44-16-O

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Odluka o dodeli Ugovora 44-16-O, br.1

Odluka o dodeli Ugovora 44-16-O,p.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.4

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.8

Odluka o dodeli ugovora br. 3 JN 44-16-O p.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-16-О,п.6

Обавештење о пoништењу поступка ЈН 44-16-О , за партију бр. 3