74-16-M

ЈАВНА НАБАВКА: 

74-16-M – Делови за рачунаре, ЛАН и ТТ инсталације, подељена по партијама:

 

Партија 1 – Делови за рачунаре

Партија 2 – Делови за ЛАН и ТТ инсталације

ВРСТА ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 74-16-M

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 74-16-М

DODATNO POJAŠNJENJE 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA – 74-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, P1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, P2