ЈН 180-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 180-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка потрошног материјала за третман рана негативним притиском за потребе  Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 180-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 180-16-O

 Одлука о додели уговора за ЈН 180-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-16-О