120-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:120-16-O – сервисирање и одржавање апарата: 3500 генетског анализатора и 310 генетског анализатора, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE -120-16-О

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 120-16-O

ODLUKA O DODELI UGOVORA 120-16-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU