172-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:172-16-O – сервис и одржавање ултразвучних апарата са уградњом резервних делова произвођача „GE Healthcare“ и апарата за аутоматско одређивање густине костију

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 172-16-О

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 172-16-O

odluka o dodeli 172-16-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU