ЈН 181-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека са Листе лекова-kolistimetat-natrijum 1.000.000ij, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда ЈН 181-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Kонкурсна документација за ЈН 181-16-O

 Одлука о додели уговора ЈН 181-16-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 181-16-О