165-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:165-16-M – одржавање „HP“ (tipa „HP Care pack“) и IBM servera („IBM Care pack“), подељена у две партије:

Партија 1: одржавање „HP“ (tipa „HP Care pack“)

Партија 2: одржавање IBM servera („IBM Care pack“)

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 165-16-М

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 165-16-M

dodatno pojašnjenje 1

izmena 1 konkursne dokumentacije 165-16-M

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE – 165-16-М

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 165-16-M

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 165-16-M