ЈН 212-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 212-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 212-16-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 212-16-O

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 212-16-О

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 212-16-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 212-16-O

Одлука о додели Уговора ЈН 212-16-О

Обавештење-о-обустави-пartijе-3-ЈН-212-16-О

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.1

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.4

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.7

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.2

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.5

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.6

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-212-16-Оп.8

Одлука о измени уговора ЈН 212-16-O п.1

Одлука о измени уговора ЈН 212-16-О, п.4