ЈН 216-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка подлога за хемокултуру и хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 216-16-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 216-16-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 216-16-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 216-16-О

 Одлука о додели уговора за ЈН 216-16-О

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-5

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-11

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-7

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-9

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-10

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-2.

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-3

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-216-16-Оп.-4