ЈН 283-13-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 283-13-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка опреме за обдукциону салу – 3 обдукциона стола, за потребе Центра  за судску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 283-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Конкурсна документација за ЈН 283-13-О

Додатно појашњење за ЈН 283-13-О (1)

Додатно појашњење за ЈН 283-13-О (2)

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 283-13-О