159-13-П

ЈАВНА НАБАВКА:159-13-П Сервисирање три плазма стерилизатора STERRAD 100 NX и STERRAD 100S,  ултразвучни нож GEN04  и апарат за аутоклавску стерилизацију HAWO за потребе Oперационих сала Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки без објаввљивања

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Obaveštenje o pokretanju postupka

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 159-13-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA 159-13-P

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ