JН 290-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 290-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе Клинике за рехабилитацију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАпреговарачки поступак без објављивања јавног позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКАОбавештење о покретању поступка JН 290-13-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 290-13-П

ОБАВЕТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 290-13-П

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 290-13-П