JН 280-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 280-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАpoziv za podnosenje ponuda za JN 280-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАkonkursna dokumentacija za 280-13-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 280-13-О