ЈН 33-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 33-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка рукавица за посебне потребе ОП блока КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда 33-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 33-18-О

Odluka o dodeli ugovora 33-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 33-18-О