ЈН 22-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 22-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса за апарат РОТЕМ, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 22-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 22-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 22-14-О