ЈН 09-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 09-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате PENTRA 60 и ABX MICROS CRP200, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 09-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 09-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09-14-О, п.2