23-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 23-14-M – Дезинсекција и дератизација за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 23-14-M

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 23-14-M 

 Dodatno pojašnjenje broj 1 – JN 23-14-M

Dodatno pojašnjenje broj 2 – JN 23-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ