ЈН 145-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 145-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе обдукционе сале и хистолошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 145-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 145-18-О

Додатно појашњење за ЈН 145-18-O

 Додатно појашњење бр.2 за ЈН 145-18-O

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 145-18-О

Обавештење о обустави пartijе ЈН 145-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 145-18-О,п.2

Одлука о ИЗМЕНИ Одлуке о додели уговора јн 145-18-О п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 145-18-О,п.1