ЈН 146-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 146-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе клиничке ПЦР дијагностике Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 146-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 146-18-О

Додатно појашњење за ЈН 146-18-O

 Додатно појашњење бр.2 за ЈН 146-18-O

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 146-18-О

 Одлука о додели уговора за ЈН 146-18-О

Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 146-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 146-18-О,п.2