ЈН 143-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе ДНК лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 143-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Kонкурсна документација за ЈН 143-18-О

 Додатно појашњење за ЈН 143-18-O

 Додатно појашњење бр.2 за ЈН 143-18-O

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 143-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 143-18-О,п.1,2,3,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 143-18-О,п.4,5