ЈН 218-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 218-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 218-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 218-18-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 218-18-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 218-18-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 218-18-О

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 218-18-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 218-18-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 218-18-О

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 218-18-О

 Oдлука о додели уговора за ЈН 218-18-О

Обавештење о обустави пartijе 4 ЈН 218-18-О

Обавештење о обустави пartijе 7 ЈН 218-18-О

Обавештење о обустави пartijе 8 ЈН 218-18-О

Обавештење о обустави пartijе 11 ЈН 218-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.3.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.1,2,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН-218-18-О-п.3.1