ЈН 28-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 28-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ28-19-ОС Набавка реагенаса и потрошног материјала за PCR апарат молекулар и детекцију BCR/ABL транскрипта на апарату GENEXPERT за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 28-19-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 28-19-ОС

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 28-19-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 28-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 28-19-ОС, партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 28-19-ОС, партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 28-19-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 28-19-ОС, уговор бр. 1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 28-19-ОС, уговор бр. 2 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 28-19-ОС, уговор бр.2 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 28-19-ОС, уговор бр.3 партија 1