JН 29-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 29-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе, хематолошке бројаче, коагулометре и агрегометре за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 29-19-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 29-19-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 29-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС, партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС,Remed

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС Interlabexim

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС,партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС,партија 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС Еуродијагностика

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС,партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС Yunycom

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС Promedia

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 29-19-ОС Adoc

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.1 п.4,5,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 1 п.2,16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.1 п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уг.1 Еуродијагностика

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 1 п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 1 п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 1, п.12,19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.1 п.7,24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.1 Yunycom

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.1 п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уг. бр.2 п.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.2 п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 2 п.2,16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.2 п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.2 п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.2 п.1,8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уг.3 п.10,11,13,14,22,23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 2 п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 2 п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 2 п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.3 п.4,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.2 п.7,24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.3 п.17,18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.3 п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уг.4 п.10,11,13,14,22,23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 3 п.12,19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.4 п.4,5,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 3 п.2,16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 3 п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.5 п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.6 п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.3 п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 4 п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.7 п.11,20,23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.4 п.7,24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.5 п.4,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.5 п.1,17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 4 п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 4 п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.6 п. 18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 5 п.2, 16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.8 п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.4 п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.4 п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.5 п.7,24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.9 п.11,13,20,22,23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.6 п.4,5,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр.5 п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29-19-ОС, уговор бр. 4 п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.10 п. 4,6