ЈН 26-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 26-19-OС  

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка радиоактивних изотопа, радиофармацеутика, филмова за гама камеру, RIQAS контрола и THERMO-ECO BARCODE етикете за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, у циљу закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 26-19-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 26-19-ОС

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 26-19-ОС

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 26-19-OС

ИЗМЕНА бр. 2 конкурсне документације за ЈН 26-19-ОС

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 26-19-OС

ИЗМЕНА бр. 3 конкурсне документације за ЈН 26-19-ОС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 26-19-ОС

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 26-19-OС

ИЗМЕНА бр. 4 конкурсне документације за ЈН 26-19-ОС

Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma 26-19-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 26-19-ОС партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 26-19-ОС,партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 26-19-ОС,партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 26-19-ОС,партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 26-19-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 26-19-ОС, уговор бр.1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 26-19-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 26-19-ОС, уговор бр.2 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 26-19-ОС, уговор бр.3 партија 1