ЈН 30-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 30-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 30-19-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 30-19-ОС

Oдлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 30-19-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 30-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 1,5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 2,4,6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 7,8,9,11,13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 30-19-ОС,п 3,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.1, п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.1 п.1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 1, п. 7, 8, 9, 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.1 п.2,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.1 п.3,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.2 п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 3, п. 2,4,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 2 п. 7, 8, 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.2 п.1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.1 п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.2 п.3,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.4, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.5 п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.3 п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.3 п.1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 3 п. 7, 9,11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.6 п. 2,4,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 4 п. 8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.2 п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.4 п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.7 п. 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.8 п. 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.4 п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.9 п.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.2 п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 5 п. 7, 8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.5 п.1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.6 п.1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр. 6 п. 7, 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-19-ОС, уговор бр.10 п. 4,6