110-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 110-19-О – Сервисирање апарата за капиларну електрофорезу 3500 GENETIC ANALYZER (Applied Biosystem) и ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) у ДНК лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU