ЈН 183-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 183-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 183-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација јн 183-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 183-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 183-19-O, п.2,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 183-19-O, п.1