180-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 180-19-П – Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU