JN 49-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 49-14-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијски анализатор ADVIA 2120, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 49-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 49-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 49-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 49-14-О