ЈН 72-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 72-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих капи, масти и вагиналета са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  Позив за подношење понуда за ЈН 72-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Конкурсна документација за ЈН 72-14-O

Додатно појашњење 1 за ЈН 72-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 72-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 72-14-О, п.2