ЈН 65-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 65-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат IL ARIES, за потребе Ургентне лабораторије Ургентног цента, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 65-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 49-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 65-14-О