247-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 247-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA