ЈН 269-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 269-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда JН 269-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација ЈН 269-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 269-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 269-19-O, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 269-19-O, п.1,2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 269-19-O, п.4