68-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:  Добра бр. 68-14-O – набавка постељног и операционог веша и радних униформи

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 68-14-O konačna 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ