ЈН 81-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 81-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка регистрованог лека ван Листе лекова – клофарабин 20мл (1мг/мл) концентрат за раствор за инфузију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 81-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 81-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 81-14-О