ЈН 362-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 362-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 362-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 362-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 362-19-O

Odluka o dodeli ugovora 362-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 362-19-O, п.4,8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 362-19-O, п.1,2,3,5,6,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 362-19-O, п.9