343-19-O

ЈАВНА НАБАВКA:343-19-O – Сервис и одржавање опреме у вешерају за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA