ЈН 01-20-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 01-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра ВојводинеНабавка имплантата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 01-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 01-20-OС