ЈН 01-20-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 01-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра ВојводинеНабавка имплантата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 01-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 01-20-OС

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma jn 01-20-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 01-20-ОС,п.6

Обавештење о обустави пartijе, 7 ЈН 01-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20-ОС, уговор бр.1 партија 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20-ОС, уговор бр.1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 01-20-ОС, уговор бр.1 партија 5