ЈН 05-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-20-ОП

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка комби возила и мамографског апарата са ЦР системом за дигитализацију мамографа са трошковима адаптације возила за прихват мамографског апарата и за заштиту медицинских радника и пацијенткиња од јонизујућег зрачења и трошкови набавке остале неопходне опреме у циљу реализације пројекта ,,Прва мамографија“

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 05-20-OП

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 05-20-OП

Odluka o dodeli 05-20-OP

Обавештење о закљученом уговору ЈН 05-20-OП