ЈН 92-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 92-14-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка протеза дојке за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАпоступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 92-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 92-14-М

Додатно појашњење за ЈН 92-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 92-14-M, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 92-14-M, п.2