ЈН 83-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 83-14-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе хируршких клиника у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 83-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 83-14-О

 Додатно појашњење за 83-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за 83-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за 83-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.24

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 83-14-О, п.26

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 3, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 9, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 10, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 12, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 14, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 19, ЈН 83-14-О

Обавештење о обустави пartije 22, ЈН 83-14-О