ЈН 84-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 84-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка тубуларних ортоза и армираних канила за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 84-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 84-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 84-14-О, п.2

 Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 84-14-О