ЈН 85-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 85-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за ентералне пумпе, сонди и осталог медицинског материјала за ендоскопске процедуре за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 85-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 85-14-О

Додатно појашњење за ЈН 85-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 85-14-О, п.18

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 3, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 7, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 8, ЈН 85-14-О

Обавештење о обустави пartije 19, ЈН 85-14-О